Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

«Κανένα κρούσμα του «συνδρόμου κατάρρευσης μελισσοσμηνών».

«Κανένα κρούσμα του «συνδρόμου κατάρρευσης μελισσοσμηνών». Απάντηση Μ. Αποστολάκη στον βουλευτή Ηρακλείου Μ. Στρατάκη


«Δεν έχουν αναφερθεί σε καμία περιοχή της Ελλάδας υψηλές απώλειες μελισσοσμηνών που να οφείλονται σε απροσδιόριστα αίτια και οι οποίες να μπορούν να χαρακτηριστούν ως σύνδρομο κατάρρευσης των μελισσοσμηνών», αναφέρει μεταξύ άλλων η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μιλένα Αποστολάκη, απαντώντας σε σχετική Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη.

Σε ανακοίνωση του κ. Στρατάκη τονίζεται ότι: «Σύμφωνα με την υφυπουργό, από το φθινόπωρο του 2006 σε διάφορες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ισπανία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ιταλία κλπ) έχουν αναφερθεί απώλειες μελισσοσμηνών σε ποσοστό υψηλότερου του κανονικού. Τα αίτια αυτού του συνδρόμου κατάρρευσης, δεν έχουν πλήρως προσδιοριστεί.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεργάζεται με τους μελισσοκομικούς φορείς της χώρας (Διεπαγγελματική Οργάνωση Μελιού, Κονοπραξία Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών Ελλάδος, συνεταιρισμούς και μελισσοκομικούς συλλόγους), για τυχόν διαπίστωση απώλειας μελισσοσμηνών μεγαλύτερης των συνηθισμένων σε κάποια περιοχή. Παράλληλα, τα 15 Κέντρα Μελισσοκομίας που καλύπτουν γεωγραφικά όλη την έκταση της Ελλάδας, συνεργάζονται με τους μελισσοκόμους και τους τοπικούς φορείς του και παρακολουθούν συνεχώς για τη διαπίστωση παρόμοιου προβλήματος, με σκοπό να ενημερώσουν το ΥΠΑΑΤ, καθώς και τους επιστημονικούς φορείς που σχετίζονται με τη μελισσοκομία.
Επί του παρόντος δεν έχουν αναφερθεί σε καμία περιοχή της Ελλάδας υψηλές απώλειες μελισσοσμηνών που να οφείλονται σε απροσδιόριστα αίτια και οι οποίες να μπορούν να χαρακτηριστούν ως σύνδρομο κατάρρευσης των μελισσοσμηνών.
Οι μόνες απώλειες που αναφέρθηκαν το 2007 οφείλονταν στη δυσμενή για τη μελισσοκομία εξέλιξη της άνοιξης και τις υπερβολικές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Επιπλέον, πρόσφατα αναφέρθηκαν σε κάποιες περιοχές της χώρας απώλειες, οι οποίες οφείλονταν σε προσβολή από το παράσιτο Nosema ceranae.
Επισημαίνεται ότι το ΥΠΑΑΤ (με την αριθμ. 310605/4-8-2009 ΥΑ, ΦΕΚ 1752/Β') έχει προβεί στην απαγόρευση εμπορίας στη χώρα σπόρων προς σπορά των 104 γενετικά τροποποιημένων υβριδίων αραβοσίτου, τα οποία φέρουν τη γενετική τροποποίηση ΜΟΝ810 και έχουν εγγραφεί στον Κοινό κατάλογο ποικιλιών φυτικών ειδών της Ε.Ε. (με την πιο πρόσφατη τροποποίηση της, 151 υβρίδια), όπως εξάλλου και στην καλλιέργεια κάθε είδους γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών.
Μεταξύ των επιχειρημάτων που έχουν αποτελέσει τη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης για τις ανωτέρω απαγορεύσεις, έχει αναφερθεί και το σύνδρομο κατάρρευσης των μελισσοσμηνών. Το εν λόγω σύνδρομο έχει συσχετισθεί με διάφορους παράγοντες, ενώ δεν έχει αποκλειστεί ακόμα η πιθανή συμμετοχή της κατανάλωσης γενετικά τροποποιημένων φυτών στην εμφάνισή του.
Ωστόσο, δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι αιτίες του συνδρόμου.
Το ΥΠΑΑΤ θεωρεί τη μελισσοκομία σημαντικό κλάδο της γεωργίας μας. Προσφέρει εναλλακτικές παραγωγικές επιλογές σε νησιωτικές και μειονεκτικές περιοχές αλλά και συμπληρωματική πηγή εισοδήματος.
"Έχουμε κάθε λόγο να προστατεύουμε αποτελεσματικά το παραγωγικό μας δυναμικό και την πλούσια βιοποικιλότητα που διαθέτουμε με την οποία υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση. Στο πλαίσιο αυτό διατηρούμε σε όλα τα επίπεδα την πάγια θέση μας εναντίον των ΓΤΟ και επαγρυπνούμε ώστε να αποφευχθεί κάθε δυσάρεστη εξέλιξη για την ελληνική μελισσοκομία", καταλήγει η απάντηση».

agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails