Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2009

Πρόγραμμα για νέους αγρότες από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανακοινώνεται ότι υπεγράφησαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αποφάσεις για την Προκήρυξη του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών » του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, το οποίο προβλέπει ποσά ενίσχυσης από 20.000 € έως 40.000 € κατά δικαιούχο νέο αγρότη.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από 16-2-2009 έως 31-12-2009.
Δικαίωμα υποβολής φακέλων υποψηφιότητας έχουν φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης καιν Ελέγχου ( ΟΣΔΕ), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης εφόσον : έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος και είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.
Για πληροφορίες και έντυπο υλικό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται :Στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (Διευθύνσεις Γεωργίας) των Ν.ΑΣτη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τηλ. 2661386559-524-624
Στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotikianaptixi.gr

Αντιγραφη απο το blog Κερκυραϊκή χώρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails